Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Nadide Altın (Dernek Başkanı)
Gönül Kırıcı (Başkan Yard.)
Fikriye Susam Uyar (Genel Sekreter)
Rana Kaşka (Sayman)
Halil Yavuz Kaya (Yön. Kur. Üyesi)
Onur Kemer (Yön. Kur. Üyesi)
Ceyda Can Demiroğlu (Yön. Kur. Üyesi)

Bengü Baş (Yön. Kur. Üyesi)

Yönetim Kurulu Yedekleri

Fikriye Susam Uyar (Kadın Kom. Bşk)
Gülümser Can (Esnaf Kom. Bşk)
Gülsen Alkan (Çocuk Kom. Bşk)
Halil Yavuz Kaya (Danışma Kurulu Bşk.)
Sevgican Işık (Yaşlı Kom. Üye)

Denetim Kurulu

Mustafa Işık
Onur Eldemir
Ayfer Özdemir